Meijers Vitaal vitaal

Wijzigingen Arbowet

Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in werking getreden. De aanleiding voor deze wetswijziging is de veranderende arbeidsmarkt en de toenemende focus van de overheid op de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Daarnaast zijn er belangrijke aanscherpingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij Meijers Vitaal vinden wij het belangrijk dat we onze klanten informeren over de ins en outs van deze wijzigingen. Ook organiseren wij kennissessies met achtergrondinformatie en praktische handvatten.