Meijers Vitaal vitaal

Verzuim en WIA Support

Naast verplichtingen op het gebied van Arbodienstverlening, geldt dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de WIA schade-administratie en WIA casemanagement. Deze verplichtingen vloeien voort uit wet en regelgeving en polisvoorwaarden. De werkgever is ten minste 12 jaar lang verantwoordelijk voor de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Kosten kunnen oplopen tot  €250.000 per individu. Wij hebben kennis van alle mogelijke regelingen en helpen u te voldoen aan de vele wettelijke- en polisverplichtingen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit kan u veel geld schelen en zelfs opleveren.

Wij ondersteunen u bij

  • de inrichting van Verzuim & WIA schade administratie
  • Verzuim en WIA casemanagement
  • grip op (de kosten van) verzuim en arbeidsongeschiktheid 
  • optimale inzetbaarheid van uw werknemers
  • herbeoordelingen, bezwaar- en beroepsprocedures
  • beschikkingenscans
  • het opstellen van beleid

Alleen Verzuim & WIA Support

005022F 46 Meijers Vitaal tijdslijn licht VWIA+Vitaal