Meijers Vitaal vitaal

Controle Werkhervattingskas (Whk)-beschikking

Als werkgever bent u financieel verantwoordelijk voor:

  1. de Ziektewetuitkeringen (ZW) van werknemers die ziek uit dienst gaan én
  2. de WIA-uitkeringen van (ex-)werknemers

Als u hiervoor een verzekering heeft afgesloten, dan betaalt u een premie aan een verzekeraar. Zonder verzekering betaalt u de Belastingdienst in de vorm van de premie Werkhervattingskas (Whk).

De Belastingdienst stuurt aan het einde van ieder jaar de Whk-beschikking. Veel werkgevers weten niet dat het loont om dit document te controleren. Fouten in de beschikking leiden vaak tot (tien)duizenden euro’s aan teveel betaalde premie.