Meer artikelen

Hebben werknemers recht op een vrije dag tijdens officiële feestdagen?

vr 20 mei 2022

Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn officiële feestdagen in Nederland. Toch krijgt niet elke werknemer dan automatisch een vrije dag. Hoe zit dat precies?

Het is een vraag die elk jaar terugkomt, moet je je werknemers vrij geven op nationale feestdagen, zoals Hemelvaartsdag of tijdens Pinksteren? Het antwoord hierop is dat dit niet wettelijk geregeld is. In veel gevallen is in de cao of de arbeidsovereenkomst geregeld of werknemers een (extra) vrije dag krijgen op de officiële feestdagen. Ook is daarin bepaald of een toeslag geldt voor werknemers die wel werken tijdens de feestdagen.

Is hierover niets bepaald in de cao of arbeidsovereenkomst, dan ben je als werkgever niet verplicht om werknemers een (betaalde) vrije dag te geven of een toeslag te betalen voor op die dag gewerkte uren. Je kunt hierover wel aanvullende afspraken maken. Ook kunnen werknemers natuurlijk in overleg een (wettelijke of bovenwettelijke) vakantiedag opnemen.

Mag je een verplichte vrije dag aanwijzen?

Een andere veel gestelde vraag is in hoeverre je als werkgever een verplichte vrije dag kunt aanwijzen, bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaartsdag. In beginsel bepaalt de werknemer wanneer hij zijn vakantiedagen opneemt. Toch mag je als werkgever wel collectieve vrije dagen aanwijzen. Meestal wordt dit vastgelegd in de cao of in een personeelshandboek.

Is dit niet het geval, dan moet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemmen met de verplichte vrije dagen. Als er geen or of pvt is, dan is het raadzaam om daarover een bepaling in de arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek op te nemen.

Wil je meer informatie over wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact met ons op.

Tag: Arbeidsrecht

Actueel
menu
Contact