Meijers Vitaal vitaal

Over ons

Meijers Vitaal gelooft in totaaloverzicht. Wij realiseren vanuit één loket maximale grip op de kosten van verzuim, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid. Zo helpen wij u bij het realiseren van maximale inzetbaarheid en arbeidsproductiviteit van (ex)werknemers. Ook door (wettelijke) regelingen optimaal te benutten. Praktisch en pragmatisch. Want het draait om oplossingen.

Hierbij hebben we altijd oog voor de mens en de financiën.

Organisatie

Met een passie voor inzetbaarheid ondernemen wij vanuit het hart. De activiteiten van Meijers Verzuim & WIA Support voeren wij uit in een aparte entiteit, los van Meijers Assurantiën. Ongeacht waar u verzekerd bent, het UWV of private verzekeraar, heeft u baat bij onze inzet. Het bevorderen van werkvermogen en het verlagen van financiële risico’s voor werkgevers en werknemers is onze dagelijkse taak.

Meijers Vitaal is een initiatief van Meijers Verzuim & WIA Support en Arbobutler. Ons doel is om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Ook als er beperkingen zijn. Dit impliceert meer dan traditionele arbodienstverlening. Een visie op werkvermogen en een focus op inzetbaarheid tot aan de AOW leeftijd.

Meijers Vitaal is een dochter van Meijers Assurantiën. Heeft u verzuim, WIA- en/of pensioenpolissen afgesloten via Meijers Assurantiën? Dan kan Meijers Vitaal uw verzuim en WIA administratie richting verzekeraars organiseren. Ook kunnen wij WIA casemanagement werkzaamheden voor u uitvoeren.

 

Missie

Wij realiseren maximale grip op kosten van arbeid en sociale zekerheid en dragen bij aan vergroting van het werkvermogen van (ex)werknemers.

 

 

Visie

Iedereen moet zijn werkvermogen optimaal kunnen benutten: een voorwaarde voor welbevinden. Fysieke en mentale gezondheid, maar ook bevlogenheid en meedoen, bepalen duurzame inzetbaarheid. Wij verhogen de arbeidsproductiviteit voor onze relaties en houden werknemers zo duurzaam inzetbaar. Belangrijk voor werknemer en werkgever. Wij verbeteren het risicoprofiel van werkgevers waardoor verzekeringspremies verlagen.

Beloning

Voor de arbodienstverlening van Meijers Vitaal sluiten wij met opdrachtgevers een overeenkomst. Wij kennen verschillende dienstverleningsmogelijkheden en adviseren graag welk type dienstverlening bij u past. Meer weten? Neem dan contact op met info@meijersvitaal.nl of 020-8000557.

De Verzuim en WIA Support werkzaamheden verrichten wij op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Hierin staat welke werkzaamheden wij voor u verrichten, welke vergoeding hier tegenover staat en hoe deze vergoeding is berekend.

Vergoeding Verzuim en WIA Support op basis van:

  • uren maal tarief basis
  • vast honorarium per jaar
  • vast honorarium per dossier
  • vast honorarium per werknemer
  • no-cure no pay basis

Krijgen wij voor een deel van onze werkzaamheden een vergoeding van een verzekeraar? Dan brengen wij deze in mindering op uw kosten.

Gecertificeerde arbodienst

Meijers Vitaal is een gecertificeerde arbodienst. Dat betekent dat wij voldoen aan de eisen die gesteld staan in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling en de certificeringsnormen. Zowel de ISO 9001 norm als het normenkader voor Arbodiensten. We voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Zie ook www.dnvba.nl/certificaat

ISO2.9001 DNV GL RGB

SBCA gecertificeerd