Klachten

In deze procedure wordt beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij daarmee omgaan.

Waarom heeft Meijers Vitaal BV een klachtenprocedure?

Een relatie is voor Meijers Vitaal BV geen dossier, maar een duurzame relatie. Daarom vinden wij het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u teleurgesteld of niet tevreden bent. Wanneer u ons dit laat weten, kunnen wij proberen dit op te lossen en onze dienstverlening verbeteren. Als u een klacht heeft over onze werkwijze in het algemeen of over specifieke dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Misschien heeft u al een oplossing bedacht, dan horen wij dat graag. Wij zien klachten als een kans om onze dienstverlening voor u te verbeteren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. 

Wat is een klacht?Iedere melding waaruit blijkt dat wij niet aan verwachtingen hebben voldaan en die niet het karakter hebben van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie wordt gezien als een klacht. Het is duidelijk dat dit aandacht verdient.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u niet tevreden bent over bijvoorbeeld ons advies, onze administratieve afhandeling door onze werknemers of de behandeling van de arbo-arts, dan kunt u een klachtenformulier invullen. Het staat u natuurlijk altijd vrij om telefonisch opmerkingen of vragen voor te leggen aan een van onze werknemers. Misschien heeft u al een oplossing bedacht, dan horen wij dat graag.

Klachtenformulier

Hoe gaan wij met uw klacht om?

Dient u een klacht in, dan sturen wij u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Uw klacht bespreken wij intern met de verantwoordelijke werknemers en directie. Soms vragen wij u om aanvullende informatie te verstrekken (hoor en wederhoor). Wij streven ernaar om binnen twee weken na ontvangst van een klachtenformulier een gemotiveerd antwoord te geven op uw klacht. Komen we er via onze interne klachtenprocedure niet uit? Dan informeren wij u over de externe procedure die u kunt volgen.  Van klachten en de afwikkeling wordt een registratie bijgehouden.

Vragen over de klachtprocedure?

Heeft u vragen over onze klachtenprocedure? E-mail of bel gerust Catoline Smits (Directeur Meijers Vitaal) op 020-5042633 of klachten@meijersvitaal.nl.

Actueel
menu
Contact