Ontslag en transitievergoeding

Arbeidsovereenkomsten kunnen zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd tussen werkgever en werknemer worden aangegaan. In beide situaties kunt u als werkgever te maken krijgen met ontslag. Afhankelijk van de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunt u als werkgever de verplichting hebben om een transitievergoeding te betalen. Waar moet u als werkgever in dat geval rekening mee houden? 

Arbeidsovereenkomst beëindigen

Zowel de werkgever als de werknemer kan besluiten om een arbeidsovereenkomst niet voort te willen zetten. Wat betekent dat dan? Wat zijn als werkgever uw rechten en plichten, waar doe je goed aan en hoe vliegt u het aan? Als ondernemer bent u hier niet dagelijks mee bezig, daarom is onze jurist er om u te voorzien van goed advies

Begeleiding en advies bij ontslag

Vanuit People & Payment begeleiden we werkgevers bij een ontslagtraject. We geven hierbij advies over de mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Bij een vaststellingovereenkomst is de transitievergoeding onderhandelbaar en geven we eveneens advies over de eventuele hoogte ervan. In de overeenkomst leggen we vervolgens de afspraken die zien op de beëindiging vast.

Transitievergoeding

Op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever, dan bent u als werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen. De hoogte van deze vergoeding wordt wettelijk bepaald.

Meer weten over ontslag en transitievergoeding?

Actueel
menu
Contact