Bezwaarprocedures en herbeoordelingen

Onze controle van een WIA beschikking loont de moeite. Het UWV maakt soms fouten die leiden tot foutieve toerekeningen en te hoog- of juist te laag vastgestelde uitkeringen. Dit kan in de tienduizenden euro’s lopen. Wij geven u inzicht in de afwegingen en kansen rond het aangaan van een bezwaarprocedure en helpen u desgewenst bij de uitvoering. Ons advies is om de bezwaartermijn van een WIA beschikking scherp in de gaten te houden. En gefundeerd af te wegen of bezwaar maken zinvol. Onze experts helpen u graag.

80-100 WGA of IVA?

Er is een belangrijk verschil tussen een IVA uitkering en een 80-100 WGA uitkering. Bij een 80-100 WGA uitkering meent het UWV dat een werknemer volledig arbeidsongeschikt is, maar niet duurzaam. De kans bestaat dan dat er in de toekomst wel weer mogelijkheden zijn. Én verplichtingen. Een 80-100 WGA uitkering komt voor rekening van de werkgever.

Bij een IVA uitkering is iemand volledig  én duurzaam arbeidsongeschikt. Er zijn dan geen arbeidsmogelijkheden meer. Een IVA uitkering komt niet voor rekening van de werkgever.

Er zijn gevallen waarbij het UWV aanneemt dat er in de toekomst nog mogelijkheden zijn, terwijl dit niet het geval is. Werkgever en werknemer zijn dan gebaat bij het indienen van bezwaar tegen de UWV beschikking. Dit leidt tot positieve financiële gevolgen voor beide partijen. Ook hoeven zij niet langer te re-integreren.

Herbeoordelingen

De praktijk leert dat het UWV vaak geen herbeoordeling doet na de eerste WIA keuring. Een periodieke toets schept financiële kansen. Geregeld ontvangen (ex-)werknemers een uitkering die niet langer past bij de feitelijke beperkingen.

Hoe voorkomt u dit soort situaties? Door periodiek de belastbaarheid te bekijken, het WIA dossier te volgen en na te gaan of de mogelijkheden zijn veranderd. En door een herbeoordeling bij het UWV aan te vragen.

Wilt u weten wij voor u kunnen betekenen?

Bel mij terug

Actueel
menu
Contact