Meijers Vitaal vitaal

Verzuimbegeleiding

Als een werknemer uitvalt, is dat vervelend. In de eerste plaats voor de betrokkene, maar ook voor de collega’s en de werkgever. Leidt verzuim tot verminderd werkvermogen? Dan heb je een specialist nodig die de beste oplossing organiseert - dus goed voor financiën én mens. Dat is wat wij bieden: creatieve en duurzame oplossingen waarbij altijd geldt: hard op de zaak en zacht op de persoon. 

Onze werkvermogenspecialisten / Aanpak

Uw vaste contactpersoon bij Meijers Vitaal is een werkvermogenspecialist. Deze expert op het gebied van verzuim en inzetbaarheid luistert eerst goed naar de hulpvraag en concretiseert deze. Kijkt naar alle factoren die werkvermogen beïnvloeden. En zoekt naar praktische oplossingen. De werkvermogenspecialist overziet de financiële gevolgen van langdurig verzuim - voor werkgever én werknemer. Hij bewaakt de wettelijke stappen volgens de Wet verbetering poortwachter. Het doel? Optimale grip op het dossier en maximale inzetbaarheid.

Ook onze bedrijfsartsen zijn werkvermogenspecialisten. Als er onduidelijkheid is over beperkingen, dan geeft de bedrijfsarts een duidelijk advies over de beperkingen en belastbaarheid van de werknemer. Het model van het  Huis van Werkvermogen zorgt ervoor dat geen ‘verdiepingen’ worden overgeslagen.

Soms is het nodig om de hulp van een derde expert in te zetten. Denk hierbij aan een arbeidsdeskundige, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of een mediator. In sommige situaties zijn er (gedeeltelijke) vergoedingen beschikbaar voor deze interventies.