Preventief Medisch Onderzoek (PMO/PAGO)

  • Hoe gezond zijn mijn medewerkers?
  • Hoe kan ik een gezonde levensstijl bij hen stimuleren?
  • Is ziekteverzuim mogelijk te voorspellen?

Om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen kun je als werkgever gebruik maken van het Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek of Preventief Medisch Onderzoek, ook wel PAGO of PMO genoemd.

Preventief Medisch Onderzoek

De basis voor het PMO/PAGO onderzoek volgt uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en is gericht op het ontdekken van de arbeidsgebonden gezondheidsrisico's. Een ander doel van het PMO is gezondheidspromotie. Immers: hoe iemand leeft en werkt, de sfeer op het werk en de situatie thuis, het is allemaal van invloed op iemands werkvermogen en arbeidsethos.

Het PAGO of PMO wordt ook uitgevoerd volgens het Huis van Werkvermogen. Het onderzoek bestaat vaak uit 2 onderdelen; een online vragenlijstonderzoek en lichamelijke testen. Verschillende gezondheidsaspecten zoals stress, roken, overgewicht en fitheid komen hierbij aan bod. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat een medewerker een verhoogd risico loopt wordt de mogelijkheid geboden een adviesgesprek met onze deskundige te hebben.

Werknemers krijgen na uitgebreid onderzoek een uitgebreid persoonlijk rapport en advies waarmee ze concreet verder kunnen om hun werkvermogen verder te verbeteren. De werkgever ontvangt op verzoek een rapportage op organisatieniveau. Dat geeft inzicht in de gezondheidsrisico's van het bedrijf. Bovendien adviseren we concreet over het verkleinen van deze risico's, zodat het werkvermogen kan worden vergroot en de energie bij de medewerkers toeneemt.

Actueel
menu
Contact