Meer artikelen

Betermelding langdurig zieke werknemer: accepteren of niet?

di 17 januari 2023

Van de loondoorbetalingsplicht die een werkgever heeft bij ziekte van een werknemer kan misbruik worden gemaakt. Het is derhalve van belang om bij twijfel het medisch herstel aan het oordeel van de bedrijfsarts te laten en niet aan de werknemer zelf. Een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bevestigt dit. Wat was er aan de hand?

Een werknemer meldt zich vlak voor het einde van de 104 weken weer volledig hersteld. Dit kan natuurlijk zo zijn, maar het kan ook een truc zijn om na vier weken herstel weer een nieuwe 104 weken ziekteperiode in te laten gaan. Wat kan en moet je als werkgever in een dergelijke situatie doen?

Nieuwe wachttijd na vier weken herstelmelding

Hoe zit het ook alweer met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte? Als een werknemer ziek uitvalt, moet je als werkgever maximaal 104 weken het loon van de werknemer doorbetalen. Als de werknemer hersteld is en binnen 4 weken opnieuw ziek wordt, dan worden de ziekteweken bij elkaar opgeteld. Het geldt dan als één ziekteperiode. Als een werknemer na zes weken herstel opnieuw ziek uitvalt, gaat dus een nieuwe ziekteperiode in. Dat is ook het geval als de werknemer weer met dezelfde klachten uitvalt. Het gevolg is dat de werkgever dan opnieuw gedurende maximaal 104 weken het loon aan de werknemer moet doorbetalen. Sommige werknemers kunnen hier om die reden misbruik van maken.

Medisch oordeel van belang

In een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is een medisch oordeel van doorslaggevend belang voor de vraag of een werknemer is hersteld. In dit geval gaat het om een ziektewetuitkering bij het UWV, maar het geldt net zo goed voor de relatie werkgever-werknemer.

De zaak draait om een schilder die ziek uit dienst is getreden. Acht dagen voor het einde van de 104 weken ziekteperiode gaat de man weer aan de slag als schilder. UWV verklaart hem hierop hersteld en beëindigt zijn uitkering. Na vier weken meldt de man zich weer ziek; op die manier hoopt de schilder gedurende een nieuwe periode van 104 weken een ziektewetuitkering te ontvangen.

Op basis van een medisch oordeel blijkt dat de man, anders dan hij zelf heeft aangegeven, toch niet hersteld te zijn gedurende die vier weken. Hiermee kan het UWV aantonen dat hij korter dan 4 weken is hersteld en de ziekteperioden aaneengesloten zijn. Er ontstaat dus geen nieuwe wachttijd van 104 weken.

Wat kan je doen?

Bij een betermelding is het wettelijke uitgangspunt dat een werknemer zelf bepaalt wanneer en of er sprake is van ziekte en van herstel. Bij twijfel doet een werkgever er goed aan een medisch oordeel te vragen bij de bedrijfsarts. Dit oordeel van de bedrijfsarts is dan leidend. Is de bedrijfsarts ook van mening dat de werknemer is hersteld? Dan kan je ook nog een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Meer informatie of advies?

Wil je meer informatie of advies hierover? Neem dan contact op met ons.

Actueel
menu
Contact