Meer artikelen

Vakantiebeheer en verlofregelingen

wo 12 oktober 2022

Vakantiebeheer en verlofregelingen: Een overzicht voor werkgevers

Het beheren van vakanties en verlofaanvragen kan een uitdaging zijn voor werkgevers. Hieronder bieden we een overzicht van de belangrijkste aspecten van vakantiebeheer en verlofregelingen, inclusief het afstemmen van vakantie, het opbouwen van vakantiedagen tijdens ouderschapsverlof, en het omgaan met verlofaanvragen.

Afstemmen en inplannen van vakantie

Werknemers bepalen in principe zelf wanneer en hoe lang ze vakantie opnemen. Dit kan echter leiden tot problemen als meerdere werknemers tegelijk vrij willen. Een werkgever mag vakantieaanvragen alleen weigeren als het inwilligen ervan zou leiden tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering, en deze weigering moet binnen twee weken na de aanvraag gebeuren. Na deze termijn is de vakantie vastgesteld conform de wensen van de werknemer.

Werkgevers kunnen hun werknemers vragen om vakantiewensen vroegtijdig kenbaar te maken en verplichte vakantiedagen vaststellen, bijvoorbeeld tijdens bedrijfssluitingen. Ook kan afgesproken worden dat vakantie tijdens drukke periodes niet mogelijk is. Om de vakantieopname soepel te laten verlopen, is het raadzaam om beleid vast te leggen in een vakantieregeling en hiervoor de instemming van de ondernemingsraad te vragen.

Vakantiedagen tijdens ouderschapsverlof

Werknemers bouwen vakantiedagen op tijdens zowel geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof. Tijdens het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof ontvangt de werknemer loon of een uitkering van het UWV, en gedurende deze perioden lopen de vakantiedagen gewoon door. Bij betaald ouderschapsverlof, waarbij de werknemer 70% van het loon ontvangt, worden eveneens vakantiedagen opgebouwd. Bij onbetaald ouderschapsverlof worden daarentegen geen vakantiedagen opgebouwd, tenzij hierover specifieke afspraken zijn gemaakt.

Omgaan met vakantieaanvragen

De hoofdregel is dat de werknemer bepaalt wanneer en hoe lang hij vakantie opneemt. Werkgevers kunnen een verlofaanvraag alleen weigeren bij gewichtige redenen, zoals ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat verzoeken om verlof consistent en eerlijk worden behandeld, om discriminatie te voorkomen. Bij piekperiodes in verlofaanvragen, zoals tijdens kerst of schoolvakanties, is het verstandig om ruim van tevoren te inventariseren wie er verlof wil opnemen.

Hoogte van het loon tijdens ziekteverlof

Werknemers hebben tijdens ziekte recht op loondoorbetaling gedurende 104 weken. Tijdens de eerste 52 weken bedraagt dit minimaal 70% van het loon, vaak kiezen werkgevers ervoor om een hoger percentage te betalen. Tijdens ziekte opgenomen vakantiedagen moeten echter worden betaald tegen het volledige loon, zoals bevestigd door de Rechtbank Overijssel.

Kopen en verkopen van vakantiedagen

Het kopen en verkopen van vakantiedagen is niet expliciet geregeld in de wet. Wettelijke vakantiedagen kunnen niet worden afgekocht tijdens het dienstverband, maar bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel worden verkocht. Werkgevers kunnen hiervoor regels en procedures vastleggen om gelijkheid te waarborgen. Het is essentieel dat werknemers gelijk worden behandeld bij het kopen en verkopen van vakantiedagen.

Intrekken of verzetten van geplande vakantiedagen

Werknemers kunnen niet eenzijdig hun geplande vakantiedagen intrekken of verzetten. Als goede werkgever is het echter verstandig om redelijk te blijven en verzoeken om vakantiedagen te verzetten of intrekken te honoreren als dit geen onoverkomelijke problemen veroorzaakt. Bijvoorbeeld, als een vakantie wordt geannuleerd door een reisorganisatie en er voldoende werk is, kan het redelijk zijn om de intrekking toe te staan.

Conclusie

Het effectief beheren van vakanties en verlofaanvragen vereist duidelijke communicatie en vastgelegde regels. Werkgevers moeten consistent en eerlijk omgaan met verlofaanvragen en rekening houden met wettelijke verplichtingen en werknemersrechten. Door beleid vast te leggen en de instemming van de ondernemingsraad te vragen, kunnen werkgevers zorgen voor een soepel verloop van de vakantieplanning binnen hun organisatie.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

Tag: Arbeidsrecht

Actueel
menu
Contact