Meer artikelen

Ziek kind? Voorkom discussie over kortdurend zorgverlof

wo 24 augustus 2022

Met het najaar in aantocht zal het weer vaker voorkomen dat werknemers niet kunnen werken, omdat hun kind ziek is. Hoewel de regels rond het kortverzuimverlof duidelijk zijn, is de interpretatie ervan vaak voor meerdere uitleg vatbaar.

Het is belangrijk om als werkgever jouw interpretatie van de regels helder op papier te zetten en die te hanteren. Dat voorkomt gedoe en willekeur.

Kind moet worden opgehaald uit school

Als een werknemer door de school van het kind wordt gebeld omdat het kind ziek is en moet worden opgehaald, dan mag de werknemer dat volledig doorbetaald doen. Er is sprake van een noodsituatie en daar is het calamiteiten- en kort verzuimverlof voor bedoeld.

De bedoeling van dit verlof is dat de werknemer het kind ophaalt, oppas voor hem of haar regelt en in principe weer naar het werk komt. Maar het is aan de werkgever hoe strikt hiermee wordt omgegaan. De vraag is natuurlijk of de werknemer er nog wel bij is met zijn hoofd als hij zijn zieke kind bij de oppas heeft achtergelaten. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de werknemer de rest van die dag thuis mag blijven en zoveel als mogelijk thuis werkt.

Kind ziek thuis

Voor de verzorging van een ziek kind kan kortdurend zorgverlof worden opgenomen tegen 70% van het loon. Dat kan alleen als het noodzakelijk is dat de werknemer zelf voor het zieke kind zorgt. De crux zit ‘m in het woord ‘noodzakelijk’. Van die noodzakelijkheid is alleen sprake als de werknemer de enige is die voor het kind kan zorgen.

Geen verlof voor grieperig kind

Als het kind bijvoorbeeld griep heeft, dan kan oma, de buurvrouw of een oppas ook bij het kind blijven. Het is dan niet ‘noodzakelijk’ dat de werknemer zelf bij het kind blijft. Dat is niet anders als de oma, buurvrouw of oppas van de werknemer niet op kan passen. Het regelen van oppas is de verantwoordelijkheid van de werknemer. Lukt dat niet, dan moet hij vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen.

Ook hiervoor geldt natuurlijk weer dat het aan de werkgever is hoe strikt hij hiermee omgaat. Het kortdurend zorgverlof is het verlof dat – zeker als het gaat om het opnemen ervan voor zieke kinderen – voor de meeste discussie zorgt. In de ogen van ouders en verzorgers is het natuurlijk al snel ‘noodzakelijk’ om voor hun kind te zorgen als het ziek is. De discussie over de noodzaak omdat een oppas niet te vinden is of niet prettig voelt, is ook een veel gevoerde.

Een duidelijke afbakening van dit verlof is belangrijk. Leg als werkgever goed uit wanneer wel- en wanneer geen recht bestaat op kortdurend zorgverlof.

Meer informatie of advies?

Wil je meer informatie of advies over het opnemen van zorgverlof door een werknemer? Neem dan contact op. 

Tag: Arbeidsrecht

Actueel
menu
Contact