De winst van een gezonde organisatie

Als een werkklimaat optimaal is, als mensen een ruime mate van werkgeluk ervaren, zijn ze vitaler en weerbaarder. Dat is waar duurzame inzetbaarheid over gaat. In vitale organisaties zijn medewerkers in essentie gemotiveerd. Processen en beleid zijn helder en navolgbaar. Organisaties met een grote mate van duurzame inzetbaarheid zijn aantrekkelijk als werkgever en hebben in de regel een sterke concurrentiepositie. De grote kracht van Meijers Vitaal is de complete dienstverlening. We bieden organisaties allereerst begeleiding bij het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. En worden ze toch onverhoopt ziek, dan zijn wij er ook.

Vanaf de eerste ziektedag ondersteunen wij u met arbodienstverlening, ziektewetdienstverlening en helpen bij de beïnvloeding van de WIA-instroom met WIA-dienstverlening.

Meer informatie?

Over preventie, duurzame inzetbaarheid en gelukkige medewerkers?

Neem contact op met Judith Labree,
Manager WIA-dienstverlening en DI,

DI@meijersvitaal.nl

DI-Data

U wilt goed voor uw medewerkers zorgen en maakt werk van duurzame inzetbaarheid. Dat doet u waarschijnlijk vanuit een norm- en waardegedreven basis. Maar wat levert duurzame inzetbaarheid nu concreet op? Het antwoord op deze vraag omvat de kern van DI-Data.

Hier geloven wij in!

Bevlogenheid en de behoefte om mee te willen doen, bepalen in grote mate de energie bij medewerkers voor hun duurzame inzetbaarheid en levensgeluk. Om werkvermogen structureel op een gewenst niveau te houden, is het belangrijk dat u inzicht en overzicht heeft in wat er bij uw medewerkers speelt.

Meijers Vitaal biedt ondersteuning wanneer er een knelpunt ontstaat en zet in overleg de juiste interventie in.

Actueel
menu
Contact