Arbeidsconflicten

Iedere werkgever kan er helaas mee te maken krijgen, een arbeidsconflict met een werknemer. Een dergelijk conflict kan het gevolg zijn van slecht functioneren van een werknemer, een meningsverschil of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit zorgt vaak voor een negatieve sfeer, stress en kan uiteindelijk leiden tot een ziekmelding. Dit heeft niet alleen emotionele, maar ook financiƫle gevolgen. Het is dus belangrijk op tijd in actie te komen.

Wat kan en mag u als werkgever?

Speelt er een arbeidsconflict, dan is het verstandig als werkgever hier serieus mee om te gaan. Het is dus zaak de juiste stappen te zetten, maar wat kan en mag u in een dergelijke situatie als werkgever? Wat kunt u beter wel of juist niet doen? En hoe zorgt u dat u zich aan de wet- en regelgeving blijft voldoen in een conflictsituatie? 

vraag advies

Advies in conflictsituaties

Naast dat het op de werkvloer al een vervelende situatie oplevert, spelen ook de wet en verplichtingen van beide partijen een rol. Daarom biedt onze jurist adequate hulp bij arbeidsconflicten. Zo voorkomen wij verdere escalatie en denken we mee in oplossingen. Uiteindelijk adviseren we u als werkgever en bieden wij, indien nodig, begeleiding bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Meer weten over arbeidsconflicten?

Actueel
menu
Contact