Medewerker arbeidsongeschikt,
wat nu?

Langdurig ziekteverzuim is voor niemand goed. Niet voor medewerkers die thuis zitten, en niet voor werkgevers die hierdoor te maken hebben met oplopende kosten. Meijers Vitaal staat werkgevers bij om WIA-instroom te voorkomen en WIA-uitstroom te bevorderen. De grote kracht van Meijers Vitaal is de complete dienstverlening. We bieden organisaties allereerst begeleiding bij het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. En als iemand toch recht krijgt op een WIA-uitkering, dan helpen we bij re-integratie naar ander werk.

Wij helpen organisaties dus om langdurige arbeidsongeschiktheid te voorkomen. En wij helpen met grip houden op het financiële risico van WIA-instroom. WIA-dienstverlening bieden we zowel aan voor werkgevers die zélf het risico dragen voor WGA-uitkeringen (WGA-eigenrisicodragers), als voor werkgevers die dat publiek verzekerd hebben via UWV.

WIA-dienstverlening

Meijers Vitaal ondersteunt werkgevers met WIA-dienstverlening met de volgende werkzaamheden:

  • Verkorten van verzuim en het voorkomen van WIA-instroom waar mogelijk
  •  Geven van persoonlijk advies over de voortgang en status van lang openstaande meldingen
  • Controleren WIA-beschikkingen om de mogelijkheden van bezwaar, beroep en herbeoordelingen te bekijken, en zo nodig de benodigde acties uitzetten
  • Ondersteunen bij verplichtingen die horen bij eigenrisicodragerschap
  • Onderzoeken of de verzekeraar meebetaalt aan interventies
  • Advies geven over de inzet van re-integratiepartijen
  • Adviseren over het verhalen van schade op aansprakelijke derden (regres)

We komen in actie zodra de melding bij ons bekend is, meestal bij de 42e weekmelding.

Kosten

Per medewerker betaalt u een klein vast bedrag per jaar. In sommige gevallen vergoedt uw verzekeraar onze werkzaamheden. Onze ervaring leert dat dit een kleine investering is met een hoog rendement. Zowel financieel als op het gebied van goed werkgeverschap.

WIA casemanagement

U kunt ons inzetten om het werkvermogen van uw werknemers te vergroten. Ook als er sprake is van beperkingen. Of eigenlijk juist dan. Casemanagement gaat veel verder dan het uitvoeren van wettelijke re-integratieverplichtingen.

We brengen het financiële risico van werkgever en werknemer in kaart en organiseren de juiste interventies. Daarmee vergroot u de kans op (gedeeltelijke) inzetbaarheid en verkleint u de kans op negatieve financiële gevolgen.

Afhankelijk van uw verzekeringen komen sommige interventies in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Wij denken met u mee over de inzet van geschikte interventiepartijen, waarbij we er vooral op letten dat er een klik is tussen de interventiepartij en de werknemer. Dat is immers de basis voor succes, met een grotere inzetbaarheid tot gevolg. Onze dienstverlening stopt natuurlijk niet bij einde wachttijd. Wij gaan door, ook na instroom in de WIA.

Hier geloven wij in!

Wij gaan er altijd vanuit dat u als werkgever het werkvermogen van uw medewerkers optimaal wilt laten renderen. Ook als er sprake is van beperkingen door langdurige ziekte. Of eigenlijk juist dan. Bij ons gaat WIA-casemanagement veel verder dan het uitvoeren van wettelijke re-integratieverplichtingen. Het gaat om het vinden van creatieve oplossingen die leiden tot bestendige werksituaties. We kijken naar de financiële risico’s van de werkgever én de medewerker om tot de juiste interventie te komen.

 

Actueel
menu
Contact