Controle Werkhervattingskas (Whk)-beschikking

Als werkgever bent u financieel verantwoordelijk voor:

  1. de Ziektewetuitkeringen (ZW) van werknemers die ziek uit dienst gaan én
  2. de WIA-uitkeringen van (ex-)werknemers

Als u hiervoor een verzekering heeft afgesloten, dan betaalt u een premie aan een verzekeraar. Zonder verzekering betaalt u de Belastingdienst in de vorm van de premie Werkhervattingskas (Whk).

De Belastingdienst stuurt aan het einde van ieder jaar de Whk-beschikking. Veel werkgevers weten niet dat het loont om dit document te controleren. Fouten in de beschikking leiden vaak tot (tien)duizenden euro’s aan teveel betaalde premie.

Controle

Post van de Belastingdienst is voor werkgevers vaak geen ‘juichmoment’. Maar wel voor ons, want onze specialisten controleren deze graag voor u. Onze ervaring leert dat dit grote besparingen kan opleveren. Wij letten op de grondslag van de berekening. Klopt deze? Is uw werknemer ziek uit dienst gegaan? Stond deze op uw loonlijst? Is de gewijzigde WIA status wel verwerkt? Kunt u alsnog aanspraak maken op financiële regelingen zoals eventuele no-risk voorzieningen, vangnet Ziektewet- of regres mogelijkheden?

Onze controle stopt niet bij het lopende premiejaar, maar kan zelfs tot 5 premiejaren teruggaan.

Wilt u dat wij uw Whk-beschikking controleren?

Contact opnemen

Actueel
menu
Contact