Ziektewet eigenrisicodrager worden: grip op de kosten!

Als een medewerker ziek uit dienst gaat dan denken veel werkgevers dat het daarmee ophoudt. Dit is echter niet het geval.

Als medewerkers ziek uit dienst gaan dan worden er kosten aan u doorbelast vanuit UWV. Om grip te krijgen op deze kosten kan het verstandig zijn om eigenrisicodrager te worden.

Wilt u meer weten over onze ziektewet dienstverlening en de kosten?

Neem contact op met onze accountmanager, Manon van Haarlem, via: (0)6 38 444 229

Eigenrisicodrager worden of zijn voor de Ziektewet en uittreden uit het publieke bestel (UWV) kan een flinke financiële besparing opleveren en bovenal grip op het verzuim en herstel van uw ex-werknemers. De gemiddelde doorlooptijd bij het UWV bedraagt momenteel 54 weken. De gemiddelde doorlooptijd bij Meijers Vitaal bedraagt momenteel 27 weken. Wij ontzorgen u in de uitvoering van:

Ziektewet Uitkeringsadministratie: 

  • Het vaststellen van het recht en de hoogte van de uitkering.
  • Het voeren van de uitkeringsadministratie.
  • Uitbetaling van de uitkering.
  • Het aanvragen van beschikkingen bij het UWV.

Ziektewet Arbodienstverlening:

  • Het uitvoeren van verzuim en re-integratie voortkomend uit de Wet verbetering Poortwachter.
  • Het uitvoeren van maatregelenbesluit  zoals het korten of stopzetten van de uitkering.


Naast deze belangrijke vraagstukken geloven wij dat iedereen recht heeft om te werken. Werk verschaft ons inkomen, stimuleert onze persoonlijke ontwikkeling en betrekt ons bij de maatschappij. Werkvermogen is de basisvoorwaarde voor iemands welzijn. Dit gaat verder dan fysieke en mentale gezondheid alleen. Bevlogenheid en de behoefte om mee te willen doen in de maatschappij, bepalen in grote mate de energie bij werknemers voor duurzame inzetbaarheid en een levensgeluk. Onze inzet is om te focussen op de mogelijkheden (weer) te werken. 

 Wanneer komt een medewerker in de ziektewet?

  • Werknemers (met een tijdelijk contract) die binnen de Poortwachter periode (104 weken) ziek uit dienst gaan
  • Ex-werknemers die ziek worden binnen 28 dagen na uitdiensttreding (nawerking)
  • Werknemers waarmee een Vaststellingsovereenkomst (VSO) is afgesloten en die ziek uit dienst gaan
  • Werknemers die ziek uit dienst gaan binnen de proeftijd

Meijers Vitaal is een ervaren uitvoerder van de Ziektewet. We bieden u een oplossing die ervoor zorgt dat u als werkgever grip houdt op de risico’s van arbeidsongeschiktheid van ex-werknemers. We zijn er van overtuigd dat wij onze toegevoegde waarde laten zien op het gebied van werkvermogen en duurzame inzetbaarheid.

Wij berekenen graag voor u of het voor uw organisatie zinvol is Eigen Risicodrager te worden voor de Ziektewet.

Wel / geen eigenrisicodrager

Als u geen eigenrisicodrager bent dan wordt de medewerker begeleid door het UWV. Het UWV betaalt het loon door en verhaalt dit later op u. De regie voor de ziektewetbegeleiding ligt dan bij het UWV. Als u kiest om eigenrisicodrager te worden dan hebt u zélf regie. Door regie heb je meer invloed om de verzuimduur te beperken. Deze regie kunt u ook uitbesteden, dit is bijvoorbeeld voor werkgevers die hier zelf geen ervaring mee hebben.

Het doel van onze dienstverlening is om grip uit te oefenen op de ziekmelding en daarmee de verzuimduur (en dus de duur van de ziektewet uitkering) te verkorten! Wij pakken de regie van u over.

do 16 februari 2023

Kosteloze kick-off HR Collegereeks 9 maart 2023

do 7 maart 2024

Meld u nu aan voor de HR Collegereeks 2024

wo 1 maart 2023

Wijzigingen in wetgeving in de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

ma 21 augustus 2023

Ziekteverzuim op de arbeidsmarkt: trends om het welzijn te bevorderen op de werkvloer

Meer artikelen

Actueel
menu
Contact