Meijers Vitaal vitaal

Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Als onderdeel van een goed gezondheidsbeleid vormt de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) feitelijk het startpunt van een cyclus waarmee het werkvermogen duurzaam kan worden verbeterd. Door eerst goed te kijken naar de mogelijke risico's die uw medewerkers lopen bij de uitvoering van hun werkzaamheden kun je als werkgever namelijk tijdig beleid aanpassen of de juiste interventie inzetten om problemen te voorkomen. De RI&E is een wettelijk verplicht onderzoek dat iedere werkgever met personeel met een zekere regelmaat moeten laten uitvoeren.

Meijers Vitaal helpt werkgevers met de uitvoering van de RI&E. Een systematisch onderzoek naar de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor medewerkers.

  • Bevorderen van de inzetbaarheid
  • Bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving
  • Voorkomen van ongevallen, calamiteiten en incidenten
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Ook bij het in kaart brengen van deze risico's maakt Meijers Vitaal gebruik van het Huis van Werkvermogen. Wij zorgen er voor er een dynamisch werkdocument ontstaat waarmee een organisatie inzicht heeft in de feitelijke én de gewenste arbeidsomstandigheden met concrete aandachtspunten en maatregelen om arbeidsomstandigheden te verbeteren.