Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Als onderdeel van uw ondernemersbeleid vormt de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) feitelijk het startpunt van een cyclus waarmee het werkvermogen van uw werknemers duurzaam kan worden verbeterd. Door eerst goed te kijken naar de mogelijke arbeidsrisico's die uw werknemers lopen bij de uitvoering van hun werkzaamheden kun je als werkgever namelijk tijdig beleid aanpassen of de juiste interventie inzetten om verzuim of ongevallen te voorkomen.

Meer informatie?

Neem contact op met Eline Baas,
Manager Ziektewetdienstverlening / 
Arbodienstverlening

info@meijersvitaal.nl

De RI&E (inclusief plan van aanpak) is een wettelijk verplicht onderzoek dat iedere werkgever met werknemers met een zekere regelmaat moeten laten uitvoeren.

Meijers Vitaal helpt werkgevers met de uitvoering van de RI&E en het opstellen van een plan van aanpak. Een systematisch onderzoek naar de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting voor werknemers.

  • Bevorderen van de inzetbaarheid
  • Bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving
  • Voorkomen van ongevallen, calamiteiten en incidenten
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Ook bij het inventariseren van deze risico's maakt Meijers Vitaal gebruik van het Huis van Werkvermogen. Wij zorgen ervoor dat er een dynamisch werkdocument ontstaat waarmee een organisatie inzicht heeft in de feitelijke én de gewenste arbeidsomstandigheden. Met concrete aandachtspunten en maatregelen (plan van aanpak) om arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Actueel
menu
Contact