Rollen, taken en taakdelegatie

(Bedrijfs)arts, Werkvermogenspecialist en Casemanager
Het team dat voor ons de consulten gaat uitvoeren, bestaat uit 3 professionals: de (bedrijfs)arts, de werkvermogenspecialist en casemanager.

De werkvermogenspecialist is de gedragsspecialist, die vooral gesprekken voert en advies geeft op de bovenste 3 verdiepingen van het Huis van werkvermogen en ons op die manier helpt bij re-integratie. De (bedrijfs)arts is de medisch deskundige en heeft als taak de medische component van het verzuim objectief te beoordelen en te adviseren over de beperkingen én mogelijkheden voor het werk. Zij werken met elkaar in taakdelegatie.

Hun kracht ligt in het gecombineerde gebruik van de (bedrijfs)arts en de werkvermogenspecialist; door naar alle aspecten te kijken die verzuim veroorzaken ontstaat een goed beeld en kan er gericht een advies worden gegeven aan de werkgever en werknemer over alle kwesties op het snijvlak van werk en gezondheid. 

Naast de werkvermogenspecialist en (bedrijfs)arts werkt Meijers Vitaal met een casemanager die zich bezighoudt met het proces tijdens het verzuim om te zorgen dat alle benodigde stappen en acties worden genomen.

Meer informatie?

Neem contact op met Judith Labree
Manager Arbodienstverlening

info@meijersvitaal.nl

Onderscheid in rollen en taken
Door een duidelijk onderscheid te maken tussen gedrags-, medische en procestaken ontstaat een sterke samenwerking, waardoor alle partijen hun kennis en ervaring optimaal kunnen benutten. Het eerste gesprek vindt over het algemeen plaats met de werkvermogenspecialist.

De Werkvermogenspecialist:

 • Verkent het onderliggende probleem;
 • Neemt het initiatief en coördineert interventies die leiden tot een snellere terugkeer naar het werk;
 • Ondersteunt het re-integratieproces en maakt afspraken over de terugkeer naar het werk;
 • Is ervaren in het uitvoeren en faciliteren van verzuim- en inzetbaarheidsgesprekken;
 • Adviseert als er inhoudelijke vragen zijn over een terugkoppeling;
 • Kan deelnemen als derde gesprekspartner bij gesprekken.
 • Zorgt voor een goede schriftelijke terugkoppeling aan manager en medewerker binnen 48 uur na consult.

De (bedrijfs)arts:

 • Doet duidelijke uitspraken over de mogelijkheden van de medewerker ten aanzien van de belastbaarheid;
 • maakt een onderscheid tussen medische en niet-medische afwezigheid;
 • Identificeert mogelijkheden en beperkingen;
 • Doet een prognose voor de verwachte terugkeer naar het werk;
 • Zorgt voor een goede coördinatie en schriftelijke terugkoppeling aan manager en medewerker binnen 48 uur na consult.

Beiden zijn ook beschikbaar wanneer u een preventieve afspraak wilt maken voor tips en hulp om goed inzetbaar te blijven. 

De Casemanager

Naast de werkvermogenspecialist en (bedrijfs)arts, heeft Meijers Vitaal ook een casemanager die verantwoordelijk is voor het verzuimproces en ervoor zorgt dat alle vereiste stappen en acties worden uitgevoerd. De casemanager is voornamelijk de contactpersoon voor HR en de leidinggevenden. Deze werkt niet in taakdelegatie met de (bedrijfs)arts.

 • De casemanager neemt contact op met de leidinggevende en medewerker op dag 8 van het verzuim en bespreekt wat de verwachte verzuimduur is en bepaalt de vervolgstap (triage).
 • De casemanager adviseert en helpt bij het formuleren van een vraagstelling voor het spreekuur bij de werkvermogenspecialist of (bedrijfs)arts.
 • De casemanager kan helpen met het toepassen van spreekuuradviezen in de praktijk.
 • Geeft informatie aan managers en HR-medewerkers over wetgeving, regelgeving en verzuimmanagement (Wet verbetering Poortwachter, WGA, WAO, WAZO, Vangnet);
 • Hij/zij kan ondersteunen bij het opstellen van het plan van aanpak, het aanvragen van offertes bij noodzakelijke interventies en de WIA-aanvraag.
 • De casemanager is vraagbaak bij algemene vragen die samenhangen met verzuim. Inhoudelijke vragen over het dossier mogen naar de werkvermogenspecialist.
 • De casemanager kan adviseren over de loonwaarde op het moment van de start van re-integratie en opbouw in werk.
 • Controleert of alles correct is geregistreerd (vangnet, verhaal, beroepsziekten, gedeeltelijk herstel, enz.)
menu