Meijers Vitaal vitaal

Verzuim en WIA schade administratie

Wij volgen het continu veranderende landschap van de sociale zekerheid op de voet. Werkgevers krijgen steeds meer verplichtingen, ook op het gebied van verzekeringen.

Werkgevers zijn financieel verantwoordelijk voor de uitkering van werknemers die ziek uit dienst gaan en aanspraak maken op een Ziektewetuitkering. En voor die van werknemers die een WIA-uitkering krijgen. Die verantwoordelijkheid brengt allerlei verplichtingen met zich mee, of u het risico nu publiek of privaat heeft verzekerd.

Bij verzuim en arbeidsongeschiktheid krijgt u te maken met verschillende (wettelijke) regelingen en bijbehorende administratieve procedures. Overzicht is dan een vereiste, net als goed georganiseerde administratieve processen richting verzekeraars of het UWV. Want als u zich aan de meldingstermijnen houdt, stelt u mogelijke uitkeringen zeker en voorkomt u onnodige boetes en/of afwijzingen. Dat is waar Meijers Vitaal voor zorgt.